cyklon - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

cyklon

Symulowanie cyklonów Wówczas nie byłem w stanie podążyć tym tropem, ale w ciągu ostatniego dziesięciolecia symulacje numeryczne i metody teledetekcji tak bardzo się rozwinęły, że wróciłem do pomysłu kontrolowania pogody na dużą skalę. Dzięki dofinansowaniu z Institute for Advanced Concepts NASA razem ze współpracownikami z Atmospheric and Environmental Research (AER) firmy doradztwa badawczorozwojowego opracowujemy szczegółowe modele numeryczne cyklonów, próbując znaleźć możliwe do realizacji sposoby oddziaływania. Najpierw modelujemy ewolucję rzeczywistych cyklonów, po czym testujemy ich reakcje na różne działania. NAWET NAJLEPSZE MODELE prognozujące pogodę pozostawiają dużo do życzenia pod względem trafności przewidywań, ale przy odrobinie wysiłku da się za ich pomocą symulować cyklony. Działanie tych modeli polega na symulowaniu złożonego procesu ewolucji cyklonu przez obliczanie jego przybliżonych parametrów w krótkich, równych odstępach czasu. Numeryczne prognozowanie pogody opiera się na zasadach zachowania masy, energii, pędu i ilości wody w atmosferze. W ośrodku płynnym, jakim jest powietrze, wszystkie te czynniki są w prosty sposób powiązane ze sobą przez ruch cyklonu. Jednak w pobliżu granic układu wszystko się komplikuje. Na przykład przy powierzchni morza atmosfera może zyskiwać lub tracić masę, energię, pęd lub wodę. Nasze eksperymenty uwzględniają te procesy. Naukowcy zajmujący się modelowaniem definiują stan atmosfery jako komplet wszystkich możliwych do zmierzenia wielkości fizycznych, w tym temperatury, ciśnienia, wilgotności względnej oraz kierunku i prędkości wiatru. Parametry te przekładają się bezpośrednio na podstawowe zmienne fizyczne, którymi posługuje się model numeryczny. W większości modeli pogodowych empiryczne parametry są nanoszone na siatkę trójwymiarową, można więc uzyskać mapę wartości każdego z nich dla dowolnego poziomu atmosfery. Zbiór wartości wszystkich parametrów we wszystkich węzłach siatki na wszystkich poziomach nazywa się stanem modelu. Aby uzyskać prognozę, program komputerowy określa stan modelu dla kolejnych, blisko położonych interwałów czasowych (ich wielkość wynosi od kilku sekund do kilku minut, zależnie od rozdzielczości przestrzennej modelu). Dla każdego interwału model oblicza zmianę parametrów atmosfery, uwzględ niając wiatry, a także takie zjawiska fizyczne, jak parowanie, opady, tarcie w warstwie granicznej, ochładzanie przez emisję podczerwieni i ogrzewanie przez nasłonecznienie w całym zdefiniowanym obszarze. Niestety, prognozy meteorologiczne są niedoskonale. ...
Katalog podstron