ekologia - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

ekologia

Równowaga Oczywiście równowaga ta ustala się na poziomie wyższych temperatur. Jednak przez te 100 lat, zanim ona zostanie osiągnięta, mogą pojawić się nowe czynniki wymuszające zmianę klimatu. Gazem cieplarnianym wytwarzanym przez człowieka w największych ilościach jest ditlenek węgla, który pochodzi głównie ze spalania paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego). Wpływ ditlenku węgla na klimat jest porównywalny z łącznym wpływem pozostałych gazów cieplarnianych przede wszystkim troposferycznego ozonu oraz tworzących go zanieczyszczeń i metanu. Gazy te są składnikami smogu, który rujnuje ludzkie zdrowie i źle wpływa na produkcję rolną. Kolejnym antropogenicznym czynnikiem wpływającym na klimat są aerozole (stałe lub ciekłe drobiny zawieszone w powietrzu). Ich działanie jest bardziej złożone. Niektóre aerozole, zwane jasnymi na przykład siarczany powstające ze spalania paliw kopalnych silnie odbijają promieniowanie słoneczne, zmniejszając nagrzewanie gruntu. Czarne aerozole, takie jak sadza, produkt niepełnego spalania paliw kopalnych, biopaliw i biomasy, pochłaniają promieniowanie słoneczne i ogrzewają atmosferę. Niepewność pomiaru bezpośredniego wpływu aerozoli na klimat wynosi co najmniej 50% przyczyną tego jest brak pełnych danych o stężeniach aerozoli oraz duże ich zróżnicowanie. Aerozole także wpływają na klimat pośrednio. W ich obecności tworzą się jaśniejsze, dłużej utrzymujące się chmury, które zmniejszają ilość promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi. Aerozole mogą więc działać na klimat ochładzająco. Kolejnym cywilizacyjnym czynnikiem wpływającym na bilans energetyczny Ziemi jest karczowanie lasów pod uprawy. Las tworzy ciemną plamę na powierzchni Ziemi, nawet gdy na ściółce leży śnieg. ... Żareckie pomniki przyrody Na listę zabytków przyrody wpisanych zostało dziesięć okazałych drzew.Listę pomników przyrody otwiera lipa drobnolistna zwana Lipą Babka, która rośnie w Żarkach na ulicy Strażackiej. Jej obwód wynosi 4,5 metra w wysokość sięga prawie 10 metrów. Korona natomiast ma ponad 8 metrów średnicy. Drzewo jest już niestety bardzo zniszczone. Kolejny zabytek to również lipa o podobnym obwodzie rosnąca w Żarkach n a ulicy Myszkowskiej. Jej wysokość sięga aż 21 metrów, a korona ma szerokość 11,5 metra. Kolejne drzewo to również lipa położona na tej samej ulicy. Obwód tego drzewa wynosi 3 metry, a wysokość 16,5 metra. Natomiast korona jest szeroka na niemal 10 metrów. Kolejny pomnik to także lipa i również przy ulicy Myszkowskiej. To drzewo ma w obwodzie ponad 3 metry, a jego wysokość wynosi ponad 8 metrów. Następny przyrodniczy zabytek rośnie na ulicy Ofiar Katynia w Żarkach na terenie cmentarza. Drzewo ma w obwodzie prawie 3 metry, a jego wysokość wynosi ponad 16 metrów. Niestety drzewo zaatakowane zostało przez szkodniki. Kolejny ważny pomnik przyrody to lipa szerokolistna rosnąc na placu klasztornym przy sanktuarium w Leśniowie. Pragnącym wypocząć, zrelaksować się i posmakować kultury góralskiej Bukowina oferuje dużo rekreacji i ...trochę folkloru. Propozycja dla całej rodziny!Jeśli mamy dość spacerów i wspinaczek, a chcemy jednak aktywnie spędzić nasz czas, wybierzmy się do Bukowiny Tatrzańskiej. W zimie, na narciarzy i snowboardzistów czekają wyciągi narciarskie. W samej Bukowinie jest ich kilka, ...
Katalog podstron