gatunek - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

gatunek

Finał drogi - Jak to wygląda w Polsce? Finał drogi jest już blisko. Widzimy miasto Koszalin. Wjeżdżamy do niego przez dzielnicę przemysłowych przedsiębiorstw. Za chwilę mijać będziemy okolice dworca, ale ważne jest, by trzymać się południowego kierunku - można z łatwością przejechać mostem prowadzącym do drugiego końca miasta. Potem, na wielkim skrzyżowaniu w alei Monte Cassino, skręcamy w lewą stronę - i to jest już ostatni zakręt, jaki wykonamy w Koszalinie. Przed nami ostatnie skrzyżowanie - mijamy przystanek lokalnej sieci autobusów oraz plac wielkiej giełdy, który co niedziela zawsze jest oblegany przez liczne targowiska. Najlepiej w tym miejscu skręcić w prawą stronę, przejechać do samego końca giełdy i skręcić na ulicy w lewo - ta droga, całkowicie leśna, zaprowadzi nas do samego Sianowa. Po drodze, zaraz za Koszalinem, mijać będziemy Górę Chełmską, jeden z najatrakcyjniejszych elementów turystycznych tego miasta. Kiedy miniemy ten obiekt, jadąc cały czas pod górkę, wtedy dobra wiadomość - do samego Sianowa, czyli prawie dziesięć kilometrów, przemierzać będziemy z górki. Pełen relaks, tylko uważać trzeba na miejscami dziurawą trasę, która może spowodować niezłą kraksę, którą przypłacimy mocną kontuzją. Po pewnym zakręcie pojawi się tabliczka informująca nas, że jesteśmy w Sianowie. Jamno to jezioro oraz miejscowość położone w północno-zachodniej części Polski. Jamno to miejsce niezwykłe, piękne, czarujące i sprzyjające naszemu zdrowiu. Po Jamnie można żeglować stateczkiem, pływać kajakami i rowerami wodnymi, można się w jeziorze kąpać, można też urządzić sobie ciekawą wycieczkę dookoła ... Formy ochrony przyrody Każde państwo stara się zapewnić jak najlepsze warunki elementom środowiska naturalnego. Podstawową i najpopularniejszą formą ochrony środowiska jest tworzenie parków narodowych. Są to obszary przekraczające 1000 hektarów, na których występuje szczególnie duże bogactwo flory i fauny. W celu ochrony gatunków zagrożonych wymarciem oraz fragmentów przyrody takich jak las, czy jezioro tworzy się rezerwaty. Niektóre z nich całkowicie wykluczają ingerencję człowieka w ich ekosystem. Kolejną formą ochrony są parki krajobrazowe, które mają na celu zachowanie nienaruszonego środowiska naturalnego. Często można w nich prowadzić działalność rekreacyjną, rolną oraz hodowlaną. Od pewnego czasu w każdym województwie wyznacza się obszary chronionego krajobrazu. Ma to na celu zwiększyć zalesienie oraz stworzyć więcej zbiorników wodnych. Ponadto usuwa się z nich zakłady zanieczyszczające przyrodę. Natomiast najcenniejszymi "zabytkami" natury są rezerwaty biosfery, które są niezmieniane od setek lat. W Polsce jest kilka parków narodowych mogących pochwalić się tym tytułem, między innymi Białowieski, Bieszczadzki, Babiogórski oraz Karkonoski. Oprócz tego stosuje się ochronę indywidualną i gatunkową. Gatunki ginące i zagraniczne Naukowcy twierdzą, że każdego dnia bezpowrotnie wymiera jeden gatunek. Różnorodność biologiczna to bardzo szerokie pojęcie. Rozumie się przez nie zróżnicowanie gatunków roślin, zwierząt oraz mikroorganizmów, bioróżnorodność ekosystemów, biocenoz i krajobrazów oraz różnorodność genów. Niestety na świecie obserwuje się tendencję spadkową różnorodności biologicznej. Szacuje się, że wytępiono ponad 250 gatunków ssaków i ptaków, a około 1000 jest zagrożone wyginięciem. Natomiast, jeśli chodzi o roślinność to jej bioróżnorodność zmienia ...
Katalog podstron