geografia - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

geografia

Kłopoty Wincentego Praca geografa nie była dla Wincentego Pola łatwa a przeciwieństwa losu nieraz utrudniały lub wręcz niweczyły dorobek geografa z zamiłowania. Po pierwsze - nieprzychylność literatów, którzy atakowali Pola za tę - ich zdaniem - niepotrzebną zmianę w jego życiu. Nie widzieli oni większego sensu pracy w terenie, nie aprobowali nowej działalności tak mało przecież, pozornie, związanej ze sztuką. Po drugie - nieprzychylność niektórych polskich autorytetów geograficznych wytykających Polowi mnóstwo błędów i niedopatrzeń, nie majacych jednak najmniejszych chęci (lub kompetencji) do zainicjowania konstruktywnej krytyki. Po trzecie - nieszczęśliwe wypadki, często związane z burzliwym okresem historycznym, w którym przyszło Polowi żyć. Mowa tu o spalonych rękopisach podczas jednej z chłopskich akcji w ramach rabacji galicyjskiej. Notatki miały wejść w skład dzieła ,,Geografia i etnografia Polski', niestety nigdy do końca nie dowiemy się na jak szeroką skalę były zakrojone badania Pola i jaką wartość mogły wówczas przedstawiać. Jeśli dodamy do tego jeszcze kłopoty zdrowotne naszego wieszcza, prowadzące w końcu do całkowitej utraty wzroku, to można sobie wyobrazić ogromną determinację i upór w dążeniu do celu mimo przeszkód, jego wielką pasję życiową. Na szczęście nieprzychylni poecie ludzie nie stanowili kryterium dokonań Pola, które to dokonania docenili najpierw otwarci na nowe doświadczenia badacze a dziś uznają ich wagę chociażby prawdziwi miłośnicy turystyki. Zakres badań Pola Wincenty Pol jako profesor geografii przyciagał na swoje wykłady tłumy zainteresowanych. Prócz studentów, na sali pojawiali się ... Skromne początki Okres romantyzmu na ziemiach polskich był czasem, na który przypada życie i twórczość nie tylko wspaniałych poetów, malarzy, ludzi sztuki, lecz także - o czym nie wolno zapominać - osób pretendujących do miana naukowców, czego wspaniałym przykładem jest Wincenty Pol zyjący w latach 1807-1872. Autor ,,Mohorta' z początku hobbystycznie, później wciąż amatorsko, bo nie posiadał odpowiedniego wykształcenia, ale już z zapałem i konsekwencją naukowca, zajmował się nauką o Ziemi i miał na tym polu niemałe osiągnięcia. Nie jesteśmy dziś w stanie wskazać jednej, przełomowej w życiu artysty daty, zapoczątkowującej okres jego badań i odkryć geograficznych. Jest to bardzo trudne do ustalenia, ponieważ lubelski piewca ziemi naszej - jak się zdaje - od zawsze interesował się krajem jako fenomenem przyrodniczym. Pisał przecież utwory, które wypełnione były, w różnych proporcjach, wspaniałą, jemu charakterystyczną poetyką, jak również błyskotliwymi spostrzeżeniami krajobrazowymi. Wincenty Pol interesował się geografią praktycznie już od dziecka. Nie bez powodu w końcu dojrzałe już dzieło poety pt. ,,Pieśń o ziemi naszej' częstokroć opatruje się określeniem wierszowanej geografii Polski. Nie ma chyba drugiego takiego dzieła, gdzie piękno opisu koresponduje tak ściśle z szeroką wiedzą krajoznawczą autora. Pierwsze podróże Pola Wincenty Pol sporo podróżował. Zaczynał bardzo skromnie - od zwiedzania miejsc najbliższych miejscu zamieszkania. Na dobry początek udał się do Mostkowa, wsi leżącej pod ...
Katalog podstron