król - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

król

Kaplica Czaszek Kaplica Czaszek w Czermnej to bardzo ciekawa budowla, jedyna tego typu w Polsce. Została ufundowana w 1776 roku, przez proboszcza miejscowej parafii, Wacława Tomaszka. Po osiedleniu się w Czermnej postanowił on odbyć pielgrzymkę do Rzymu. Tam natknął się na cmentarz kapucynów, czyli pięć kaplic wyłożonych ornamentami wykonanymi z czaszek i kości mnichów, którzy opiekowali się świątynią. Ksiądz powrócił do Czermnej przepełniony refleksją na temat przemijania i śmierci. Pewnego dnia zauważył, że psy rozdrapujące ziemię obok dzwonnicy odkopały ludzkie szczątki. Przy pomocy grabarza zaczął wydobywać kości i czaszki, należące do ofiar XVII wiecznych wojen religijnych, oraz epidemii cholery, która wybuchła na tym terenie. Wkrótce proboszcz polecił wybudować kaplicę, w której umieścił swe znalezisko. Odtąd przez osiemnaście lat zbierał w rejonie Kudowy, Dusznik i Polanicy ludzkie szczątki, które umieszczał w niezwykłej budowli. W suficie, na ścianach i ołtarzu znajdują się szczątki około trzech tysięcy osób, zaś czaszki i kości pod podłogą to dwadzieścia tysięcy poległych. Sarkofag Władysława Jagiełły Geneza pomnika nagrobnego Władysława Jagiełły w katedrze Wawelskiej wywodzi się od wcześniejszych nagrobków królewskich Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Tym samym ukształtował się w Polsce typ architektoniczno - rzeźbiarski pomników nagrobnych, kontynuowany w następnych latach. Nagrobek Jagiełły powstał około 1440 roku, jako styl piękny w rzeźbie. Zaczęto wówczas stopniowo odchodzić od pięknej dekoracji roślinnej na rzecz coraz doskonalszych przedstawień portretów ludzi. Nagrobek króla został wykuty w czerwonym marmurze. Boki sarkofagu podzielone ... Lichenia W 1813 roku, polski żołnierz pochodzący z Lichenia, został ciężko ranny w bitwie pod Lipskiem. Dogorywając na polu walki, ujrzał świetlistą postać z orłem na piersi, która obiecała mu ocalenie zycia, prosząc w zamian, aby w przyszłości odszukał jej wizerunek. Odnaleziony w 1836 roku niewielki obraz, żołnierz umieścił w drewnianej kapliczce, w grąblińskim lesie, dwa kilometry od Lichenia. Po śmierci jego, obrazem zaopiekował się ubogi pasterz Mikołaj Sikatka. Doznawszy objawienia, zaczął przestrzegać miejscową ludność przed mającą nadejść zarazą. Epidemia w 1852 roku, sprawiła, że obraz uznano za cudowny i przeniesiono go do kaplicy cmentarnej, a później do neogotyckiego kościoła św. Doroty w Licheniu. Po II wojnie światowej, kiedy parafię przejęli Marianie, wzrosło jej znaczenie jako sanktuarium maryjnego. Z inicjatywy proboszcza, powiększono teren przykościelny i poprowadzono alejki wiodące do licznych kaplic. Krypty Wawelskie W podziemiach katedry na Wawelu znajdują się krypty mieszczące groby królewskie. Dawniej władców chowano pod posadzką kościoła lub w nagrobkach. Od chwili zbudowania kaplicy Zygmuntowskiej zaczęto, począwszy od Zygmunta Starego, umieszczać sarkofagi królewskie w podziemiach katedry. Pierwszą jest XII wieczna romańska krypta świętego Leonarda, będąca jeszcze pozostałością po wcześniejszej, drugiej w kolejności katedrze Henrykowskiej. Henrykowskie czasie prac archeologicznych odnaleziono tu grób biskupa Maurusa. W krypcie pochowano króla Jana III Sobieskiego, jego żonę Marię Kazimierę oraz króla Michała Korybuta - Wiśniowieckiego. Znajdują się tu także sarkofagi księcia Józefa Poniatowskiego i generała Władysława Sikorskiego. Następnym podłużnym pomieszczeniem ...
Katalog podstron