kultura - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

kultura

Belgia Kraj mający dwie kultury w sobie.W Belgii egzystują razem kultury francuskojęzycznych Walonów i Flamandów posługujących się językiem flamandzkim. Stolicą kraju jest Bruksela , która jest siedzibą Unii Europejskiej. Powierzchnia kraju wynosi trzydzieści tysięcy pięćset osiemnaście kilometrów kwadratowych. Belgia jest monarchią konstytucyjną , niepodległość uzyskała w roku 1830 od Holandii. Walutą jest euro. Liczba ludności wynosi dziesięć milionów mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi trzysta dwadzieścia osiem mieszkańców na kilometr kwadratowy. Językami urzędowymi są języki francuski oraz flamandzki. Mieszkańcy wyznają w większości katolicyzm , mniejszości stanowią muzułmanie , protestanci oraz inne religie. Belgia to trzeci na świecie producent czekolady. Belgowie z kolei spędzają najwięcej czasu przy stole niż inne europejskie nacje. Brugia , jedno z większych belgijskich miast ... Żarki Na spacer szlakiem trzeba przeznaczyć półtorej godziny.Żarki od dawien dawna były mieszaniną wielu kultur. Bowiem tutejsze tereny zamieszkiwali nie tylko Polacy, ale również Rosjanie i Niemcy, a najwięcej było tutaj Żydów. Z tego też względu na miejscowych cmentarzach położonych w gminie możemy spotkać wiele nagrobków, na których napisy zrobione są w różnych językach. W Żarkach w doskonałym stanie zachowała się synagoga żydowska wraz z okalającą ją zabudową. Mieszkańcy tego miasta do dziś określają swoje miasto jako "Żarki żydowskie" ze względu właśnie na liczną obecność Żydów. Obecnie synagoga przechodzi gruntowny remont pod nadzorem konserwatora zabytków. Od jakiegoś czasu pełni ona bowiem funkcję Gminnego Domu Kultury. Szlak Kultury Żydowskiej swój początek bierze na obecnie również remontowanym Starym ... Mniejszości narodowe Za kraj uważa się między innymi organizacje ludzi o wspólnym pochodzeniu, języku, kulturze i historii. Jednak najważniejszym spoiwem narodu jest tożsamość narodowa, czyli świadomość przynależności do państwa. Naród, jako dobrowolna wspólnota posiada wiele konsekwencji swego istnienia. Zaliczamy do nich między innymi granice polityczne, siły zbrojne, struktury administracyjne, organy władz oraz gospodarkę. Bogata historia świata spowodowała, że nie ma jednolitego państwa pod względem jego mieszkańców. Zawsze w mniejszym lub większym stopniu istnieje różnorodność narodowościowa i etniczna. Wpływ na to maja liczne migracje ludności oraz ciągłe zmiany granic. Nasz kraj pod tym względem zajmuje jedno z ostatnich miejsc, ponieważ mniejszości narodowe i etniczne stanowią 2, 6% całości polskiego społeczeństwa. Dokładniej mówiąc jest to 1 milion mieszkańców Polski. ... Ryga i turystyka Kraje, które jeszcze w poprzednim stuleciu znajdowały się pod władzą Związku Radzieckiego dziś są zapomniane przez światową turystykę. Zazwyczaj planując sobie wakacje rozpatrujemy ciepłe kraje, Egipt, Tunezję, Turcję, Włochy, czy też jakże popularną w ostatnich latach Chorwację. O takich państewkach jak Łotwa, Estonia i Litwa zapominamy. Świadomie, czy nieświadomie skazujemy te kraje na turystyczną niemoc. A to niesłuszne oskarżenia, te kraje wszak są szalenie bogate w rozmaite zabytki. Na pewno jadąc chociażby na weekendowa podróż do łotewskiej Rygi nie rozczarujemy się. Tam jest mnóstwo fantastycznych rzeczy i miejsc, które znać warto i utrwalać w swoich turystycznych pamięciach. Co warto obejrzeć w tym mieście? Oczywiście jedną z największych atrakcji jest ryski Zamek. Swoją historią sięga on ...
Katalog podstron