migracja - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

migracja

Sieć osadnicza Siecią osadniczą nazywamy wszystkie miejscowości na określonym terenie. W naszym kraju znajduje się ponad 870 miast i prawie 5 tysięcy wsi, które tworzą sieć osadniczą. Z reguły sieć osadnicza jest większa tam, gdzie kiedyś panowały lepsze warunki do zamieszkania na przykład występował wystarczający dostęp do dóbr. Sieć osadnicza cechuje się różną regularnością rozłożenia. Na terenach nizinnych sieć osadnicza jest proporcjonalnie rozmieszczona, natomiast na obszarach wyżynnych i górski jest przystosowana do rzeźby ternu i koncentruje się rzek. Duży wpływ na kształtowanie się sieci osadniczych w Polsce miały zabory. Sieć regionalna jest częścią składową układu sieci osadniczej całego kraju. Osadnictwo to proces bardzo zmienny i zależny od wielu czynników. Współcześnie na te przemiany składają się społeczno-gospodarczy obszar regionu. Szczególne zmiany można zaobserwować na polskich wsiach, które upodabniają się do miast za równo pod względem budownictwa jak i stylu życia. Tracą w ten sposób swoją odrębność i urok, dlatego należy chronić unikatowy wygląd wsi w Polsce. Najwięcej takich charakterystycznych miejsc jest na Kaszubach, Kurpiach, Roztoczu, Beskidach i Podhalu. Również zmiana dotyczy miast, które ograniczają przemysł i stymulują rozwój usług oraz inwestycji zagraniczny. Na obrzeżach miast można zauważyć dominacje działalności produkcyjnej natomiast w centrum-biznesowej. Struktura wieku i zatrudnienia oraz migracja Polska społeczność obecnie znajduje się w czwartej fazie cyklu demograficznego. W naszym kraju przyrost naturalny jest zbliżony do zera, oznacza to, że rodzi się bardzo mało dzieci. Natomiast żywotność przeciętnego mieszkańca Polski znacznie się wydłużyła. Ponadto widać znaczna dominacje osób w wieku poprodukcyjnym, natomiast wyraźnie zmniejsza się ilość osób w sile wieku. Oznacza to, że pracujący muszą utrzymywać coraz to liczniejszą grupę emerytów. W Polsce, jeśli chodzi o zatrudnienie to najlepiej jest w województwach: mazowieckim i śląskim. Najwięcej bezrobotnych znajdziemy na terenie lubelskiego i świętokrzyskiego. Przemiany gospodarcze spowodowały, że hutnicy i górnicy bardzo rzadko znajdują zatrudnienie. Natomiast występuje wysoki popyt na informatyków, finansistów oraz specjalistów od marketingu i zarządzania. Kolejnym powodem zróżnicowania regionów jest migracja. Za największe migracje uważa się te z okresu II wojny światowej oraz lat 1945-1959 związane ze zmianą granic i licznymi wysiedleniami. Częstym powodem migracji był również rozwój miast i przemysłu, który często kusił mieszkańców wsi dobrobytem. Współcześnie ludzie migrują najczęściej w poszukiwaniu pracy. Skutki tego procesu odczuwają zarówno migrujący, jaki i rdzenni mieszkańcy danych obszarów. Nowoprzybyli muszą nauczyć się żyć w innej kulturze i tradycji, a ludność zamieszkująca region od dawna nie zawsze przyjaźnie przyjmuje nowych przybyszy. ...
Katalog podstron