ołtarz - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

ołtarz

Kościół Mariacki Kościół Mariacki w Krakowie uważa się za największą świątynię w Europie zbudowaną z cegły. Wznoszono ją prawie 160 lat. Może pomieścić 25 tysięcy osób, a warto pamiętać, że kiedy powstawała, Gdańsk liczył 30 tysięcy mieszkańców. Wspaniałe, jasne wnętrze wypełniają rzędy wysokich filarów, na których wspiera się sklepienie o różnych układach: gwiaździstym, sieciowym i kryształowym. Z bogatego wyposażenia zachowały się tylko nieliczne, ale wyjątkowo cenne dzieła sztuki: tryptyk "Sąd ostateczny" i "Piękna Madonna", kamienna gotycka rzeźba. Niestety wiele arcydzieł przepadło bezpowrotnie, gdy w 1945 roku, kościół został zniszczony przez wojska radzieckie. W XV wieku do tutejszej parafii przypisanych było aż 124 księży. Proboszczów Kościoła Mariackiego, nawet w czasach, gdy pieczę nad nim sprawowali protestanci, mianowani polscy królowie. Również stanowisko kapelmistrza było bardzo zaszczytne i dobrze płatne. Zachował się list Jana Sebastiana Bacha z 1730 roku, w którym kompozytor, prosił swojego przyjaciela, by zorientował się w szansach zdobycia dla niego nowej posady. Ołtarz mariacki w Krakowie Późnogotycki ołtarz główny w kościele Mariackim w Krakowie został wykonany w latach 1477 - 1487 przez Wita Stworza. Stanowi on charakterystyczny dla gotyku typ ołtarza szafiastego. Składa się on z szaty ołtarzowej, znajdującej się w środkowej części, oraz dwóch par rzeźbionych skrzydeł. Jedna z par skrzydeł umocowana jest na stałe druga zaś jest ruchoma, tak, aby przedstawione sceny można było oglądać z obu stron, w zależności od tego czy ołtarz jest otwarty czy ... Lichenia W 1813 roku, polski żołnierz pochodzący z Lichenia, został ciężko ranny w bitwie pod Lipskiem. Dogorywając na polu walki, ujrzał świetlistą postać z orłem na piersi, która obiecała mu ocalenie zycia, prosząc w zamian, aby w przyszłości odszukał jej wizerunek. Odnaleziony w 1836 roku niewielki obraz, żołnierz umieścił w drewnianej kapliczce, w grąblińskim lesie, dwa kilometry od Lichenia. Po śmierci jego, obrazem zaopiekował się ubogi pasterz Mikołaj Sikatka. Doznawszy objawienia, zaczął przestrzegać miejscową ludność przed mającą nadejść zarazą. Epidemia w 1852 roku, sprawiła, że obraz uznano za cudowny i przeniesiono go do kaplicy cmentarnej, a później do neogotyckiego kościoła św. Doroty w Licheniu. Po II wojnie światowej, kiedy parafię przejęli Marianie, wzrosło jej znaczenie jako sanktuarium maryjnego. Z inicjatywy proboszcza, powiększono teren przykościelny i poprowadzono alejki wiodące do licznych kaplic. Krypty Wawelskie W podziemiach katedry na Wawelu znajdują się krypty mieszczące groby królewskie. Dawniej władców chowano pod posadzką kościoła lub w nagrobkach. Od chwili zbudowania kaplicy Zygmuntowskiej zaczęto, począwszy od Zygmunta Starego, umieszczać sarkofagi królewskie w podziemiach katedry. Pierwszą jest XII wieczna romańska krypta świętego Leonarda, będąca jeszcze pozostałością po wcześniejszej, drugiej w kolejności katedrze Henrykowskiej. Henrykowskie czasie prac archeologicznych odnaleziono tu grób biskupa Maurusa. W krypcie pochowano króla Jana III Sobieskiego, jego żonę Marię Kazimierę oraz króla Michała Korybuta - Wiśniowieckiego. Znajdują się tu także sarkofagi księcia Józefa Poniatowskiego i generała Władysława Sikorskiego. Następnym podłużnym pomieszczeniem ...
Katalog podstron