opera - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

opera

Awaria w czernnobylu 26 września 1977 roku, pierwszy blok elektrowni w Czarnobylu został przekazany do eksploatacji. Rok później w 1978, prężnie działał już drugi blok. Wszystko, co dotyczyło energii atomowej, trzymane było w największej tajemnicy, dlatego gdy doszło do pierwszej awarii, nie wiedzieli o niej nawet pracownicy elektrowni. Zaledwie po dziesięciu dniach uruchomienia drugiego bloku, pożar uszkodził kable sterownicze, co spowodowało natychmiastowe wyłączenie reaktora. Żadne informacje na ten temat nie dotarły do opinii publicznej. Operatorzy w Czarnobylu byli przekonani, że postępują zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Modyfikacje przeprowadzone na kilku reaktorach uzasadniono tym, że wcześniejsze konstrukcje nie były doskonałe. Kierownictwo wiedziało, że awarie mogą się zdarzyć oraz że może nastąpić groźne uwolnienie substancji promieniotwórczych w pobliżu elektrowni. Fakty te traktowano jednak jako mało prawdopodobne. W grudniu 1981 roku, uruchomiono trzeci reaktor. W trakcie jego rozruchu, zdarzyło się, że zawory doprowadzające wodę, przez nieuwagę zostały zamknięte. Nastąpiło częściowe przedostanie się substancji promieniotwórczych do budynku elektrowni a następnie na zewnątrz. Jesienią 1983 roku zaczęto wywierać nacisk by budowa czwartego reaktora została zakończona pod koniec roku. Czwarty reaktor przekazano o godzinie 11, 31 grudnia. Proces włączenia reaktora był w toku. Rozpoczęto obniżanie jego mocy, przy którym miało się odbyć doświadczenie. Poziom, który zakładano udało się osiągnąć 26 kwietnia, a wkrótce potem, pompa cyrkulacyjna została włączona do obiegu, w skutek, czego reaktywność zaczęła maleć, a moc spadać. Operatorzy usiłowali za pomocą ręcznej regulacji utrzymać właściwe parametry reaktora. Okazało się, że zapas reaktywności wynosi zaledwie połowę wartości, którą zalecały przepisy. Diałtow wyłączył reaktor i przycisnął guzik awaryjny. Rozległ się głośny łoskot, a miernik reaktywności wskazał wartość dodatnią, zamiast ujemnej. Diałtow był przekonany, że musiał to być wybuch zbiornika lub separatora, nie mógł uwierzyć w fakt, że reaktor został zniszczony. Szybko przekonał się jednak, że czwarty reaktor stanął w ogniu. Ukrywał jednak prawdę i nie pozwolił na wyłączenie reszty maszyn. ... Piekny wrocław Wieża ta powstała w XIX wieku w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta. Budowla kosztowała wówczas miasto 3 miliony marek. Pierwszy raz uruchomiono ją w 1871 roku. Początkowo w wieży znajdował się stalowy zbiornik oraz maszynownia, jednak na początku XX wieku dobudowano zbiornik żelbetowy. Maszynownia była miejscem gdzie działały pompowo - parowe agregaty, jednak w miarę zmian technicznych rolę tę zaczęła spełniać turbina parowa. Z początków obiektu została zabytkowa suwnica, która pamięta jeszcze 1871 rok. Wszystkie maszyny znajdujące się w wieży pracowały codziennie aż do lat 60-tych minionego wieku. Obok wieży znajdują się także dwa duże zbiorniki na wodę. Obecnie spełniają one rolę zabytków techniki dzięki czemu powstało Otwarte Muzeum Techniki. Tutaj także amatorzy teatru mogą oglądać liczne spektakle, które wystawia grupa artystyczna Ad Spectatores. Wieża ciśnień zarządza miejscowy zakład wodociągów. Wybierając się do Wrocławia warto zatem zajrzeć do tego wyjątkowego zabytku technicznego. Budynek opery wrocławskiej powstał w XIX wieku. Jak na tamte czasy scena była bardzo nowoczesna, a na widowni zasiąść mogło około 1600 osób. Niestety budynek spłonął i trzeba było go odbudować. Wówczas pomyślano o poszerzeniu widowni i dostawieniu dodatkowego budynku. Dzięki przebudowie nowy wygląd zyskał również dach budynku, na którym stanęło kilka rzeźb. Warto zwrócić uwagę na wnętrze opery, gdyż wszelkie liczne zdobienia pochodzą z czasów budowy obiektu. Jednak w tym budynku wcześniej swoją siedzibę miał Teatr Miejski. Gdy powstała opera miejsce to zaczęło się cieszyć wielką sławą. Do Wrocławia zjeżdżali wówczas śpiewacy z całego świata. Podczas wojny działalność opery była przerwana, ale zaraz po zakończeniu odbyła się inauguracja działalności. Wówczas miłośnicy opery mogli podziwiać na operowych deskach Halkę Stanisława Moniuszki. Jednak opera wrocławska to nie tylko opery, ale również liczne spektakle teatralne, teatr lalek oraz przedstawienia operetkowe. Opera wrocławska słynie też z tego, że przedstawienia odbywają się poza jej budynkiem, np. w Hali Ludowej lub całkowicie w plenerze. ...
Katalog podstron