poeta - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

poeta

Badania etnograficzne Wincenty Pol początkowo zajmował się etnografią w sposób właściwy romantycznym badaniom terenowym - zbierał materiały, będące swoistą pieśną gminną. Znamion naukowości takie odkrycia miały niewiele, były to bardziej literackie, niż poparte dowodami dzieła. W pracy jednej ze swoich prac poeta opisuje w kolejnych rozdziałach. Zajmuje się w nich sposobem życia i zarobkowania pewnych grup etnicznych, nauką, ludowymi wierzeniami, obyczajami. Rozdział o Hucułach traktuje o pracy, pożywieniu, architekturze, strojach, religii, etyce i języku tej grupy etnicznej. W jeszcze innej swojej pracy Wincenty Pol podejmuje tematykę związaną z krainami geograficznymi, mieszkańcami Puszczy Białej, gospodarką, budownictwem, pracą i zwyczajami mieszkańców regionu mazowieckiego. Oczywiście te badania nie mają nic wspólnego z dzisiejszymi dokonaniami etnologów. Jest to raczej rozdzaj ciekawostki, dokonania Pola w dziedzinie etnografii nie mają dzisiaj większego znaczenia. Przez dzisiejszych naukowców odkrycia etnograficzne poety są uznawane za najmniej naukowe ze wszystkich prowadzonych przez niego badań z dziedziny geografii. Ważne jest jednak to, że poeta przynajmniej próbował dociec przyczyny wielu zjawisk etnologicznych. Nie we wszystkim można być przecież mistrzem a etnografia była dziedziną, w której nasz pisarz czuł się zdecydowanie niepewnie. Znaczenie odkryć poety Wincenty Pol był prekursorem i, co ważne, propagatorem, nie tylko naukowych zmagań z szeroko rozumianą naturą geograficzną - jego liczne wycieczki po, nierzadko dziewiczych obszarach krain polskich, czynią go dziś swego rodzaju patronem krajoznawstwa i turystyki. W dziewiętnastym wieku miał swojego kompana. Miłośnik gór, piechur z zamiłowania ... Turystyka i książki Turystyka jest dzisiaj niezwykle modna. Jest to sposób spędzania czasu i przede wszystkim wydawania naszych pieniędzy. Oczywiście robią to jedynie ludzie zamożni, których na takie wycieczki stać. Wielu z nich było już niemal wszędzie na świecie. Dzięki temu mają niesamowite historie, które mogą opowiadać, wspaniałe pamiątki oraz mnóstwo wrażeń, których nie da się przeliczyć na żadną walutę. Równie modne jak sama turystyka jest opowiadanie o niej. Wielu bogatych ludzi, którzy przeżyli niesamowite rzeczy w obcych krajach i innych dzikich miejscach, chcą się tymi wrażeniami podzielić z innymi ludźmi. Oczywiście wiąże się to z pewnym snobizmem bogaczy oraz z chęcią osiągnięcia dodatkowego zysku. Modne stają się, zatem wszelkiego rodzaju książki, które opowiadają o tych podróżach. Są oczywiście w normalnej cenie, ale mają zazwyczaj fantastyczny marketing. Trzeba jednak spojrzeć na te zdobycze książkowe z nieco innej perspektywy. Wiadomo przecież, że snobistyczni bogacze, którzy spędzali życie na podróżowaniu, nagle nie obudzili się z wielkim talentem literackim, pisarskim. Nie mogli, zatem sami sklecić jakiejkolwiek książki. Są zatem specjalni pisarze, którzy zrzekają się swoich praw do autorstwa książki, którą napisali na rzecz takiego bogacza i zostają za to odpowiednio wynagrodzeni i wydaje się, że wszyscy są szczęśliwi. Jako czytelnicy powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Dzisiaj pisze książki o turystyce także mnóstwo osób medialnych, nie tylko dziennikarze, ale także zwykli prezenterzy, którzy pojechali w jakąś podróż i chcą na swoich wakacjach jeszcze ...
Katalog podstron