przyroda - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

przyroda

Chmury - Niekorzysne warunki pogodowe Chmury niby nam nie przeszkadzają a jednak zasłaniają piękne słoneczko które nas ociepla takie chmury bardzo nas denerwują ale czy wiem tak naprawdę co to jest z kąt się biorą itp. Otóż chmury to skupiska pary wodnej małe krople lub kryształki lodu, układają się nam na niebie czasem w piękne wzorki ale czasem w ciemne, przerażające chmury które zapowiadają wielki deszcz. Chmury możemy dzielić na chmury wysokie, średnie i niskie, układają się nam w przeróżne kształty takie jak chmury pierzaste, warstwowe, kłębiaste. Ludzie którzy kochają chmury robią im tysiące a czasem nawet ... Strefy Co roku nad morzami strefy międzyzwrotnikowej pojawiają się gigantyczne, wirujące burze o prędkości wiatru ponad 120 km/h, ktÓre ndtrdfidj?C na l?d, pustoszą ogromne obszary. Gdy te rozszalałe nawałnice o wielu imionach (w Ameryce nazywa się je huraganami, w Azjitajfunami, a w innych częściach świata cyklonami) nadciągną nad gęsto zaludnione wybrzeża, zabijają tysiące ludzi i powodują straty materialne liczone w miliardach dolarów. I nic, absolutnie nic ich nie powstrzymuje. Czy ten straszliwy żywioł zawsze będzie miał nad nami przewagę? Wraz z moimi współpracownikami uważamy, że nie. Nasz zespół zajmuje się szukaniem sposobów zepchnięcia ... Członkowie kolonii W zasadzie opady śniegu zmieniają się z roku na rok, ale w latach, gdy były większe, zmniejszała się liczba nowych członków kolonii. Fraser nazywa problem pingwinów "niedopasowaniem między fizyką a biologią". Przewiduje, że jeśli proces ten się utrzyma, to spowoduje wyginięcie pingwinów Adeli w tym rejonie w ciągu 15 lat. Uważa, że ptaki te są "niezwykle wrażliwymi wskaźnikami zaburzeń powodowanych przez klimat" i przypuszcza, że istotne zmiany mogą również zachodzić gdzie indziej. Pingwiny Adeli są "jeszcze jednym dowodem na to, że nasza planeta się zmienia". Naukowcy twierdzą, że wiele gatunków roślin i ... Nauka w służbie przyrody Uczeni pracują nad tym, aby środowisko naturalne mogło być chronione lub przywrócone do pierwotnego stanu. Polscy naukowcy stawiają sobie za celu zwiększenie bioróżnorodności poprzez zwiększenie liczby gatunków zagrożonych wymarciem, takich jak żubr. Ponadto bardzo popularne jest zasiedlanie terenów przez zwierzęta wcześniej tam niewystępujące. W Polsce do takich gatunków zalicza się bobra, orła oraz cietrzew. Aby chronić zwierzęta przed śmiercią pod kołami samochodów buduje się specjalne przejścia przebiegające pod drogami, ruchliwym autostradami oraz liniami kolejowymi. Ostatnimi czasy stosuje się metody biotechnologiczne do ochrony środowiska naturalnego. Zazwyczaj jest to tworzenie mikroorganizmów, które unieszkodliwiałyby toksyczne ... Polskie organizacje ekologiczne W naszym kraju obecnie funkcjonuje ponad 200 organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Najdłużej funkcjonująca organizacją jest Liga Ochrony Przyrody, która powstała w 1928 roku. Jej głównymi działaczami byli polscy, wybitni naukowcy. Do organizacji należeli między innymi Władysław Szafer, Adam Wodziczko oraz Walery Goetel. Jej głównym celem było wzbudzenie świadomości ochrony przyrody i środowiska oraz ukształtowania podejścia ludzi do tego problemu. Liga Ochrony Przyrody organizuje wiele akcji i przedsięwzięć. Do najpopularniejszych należą: Tydzień Ochrony Przyrody i Tydzień Czystości Wód. Ponadto ta najstarsza organizacja proekologiczna wydaje swój miesięcznik zatytułowany "Przyroda Polska". Lidze bardzo zależy ... Równowaga Oczywiście równowaga ta ustala się na poziomie wyższych temperatur. Jednak przez te 100 lat, zanim ona zostanie osiągnięta, mogą pojawić się nowe czynniki wymuszające zmianę klimatu. Gazem cieplarnianym wytwarzanym przez człowieka w największych ilościach jest ditlenek węgla, który pochodzi głównie ze spalania paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego). Wpływ ditlenku węgla na klimat jest porównywalny z łącznym wpływem pozostałych gazów cieplarnianych przede wszystkim troposferycznego ozonu oraz tworzących go zanieczyszczeń i metanu. Gazy te są składnikami smogu, który rujnuje ludzkie zdrowie i źle wpływa na produkcję rolną. Kolejnym antropogenicznym czynnikiem wpływającym ... Richard Ojciec Alastaira, Richard, obecnie dziewięćdziesięciolatek, jest znanym przyrodnikiem (autorem trzydziestu kilku książek, m.in. o kwiatach i ptakach). Przez cale życie jego hobby było zapisywanie dat początku kwitnienia różnych gatunków roślin (w sumie kilkuset), czasu wiosennych przylotów ptaków, dat odlotów motyli późnym latem i innych oznak zmieniających się pór roku. Uważa się po prostu za "inwentaryzatora" i nigdy nie przypuszczał, że jego zapiski posłużą do jakichkolwiek celów naukowych. "Kiedy miałem 10 lat, przeczytałem, że powinno się sporządzać notatki" mówi. Alastair został przyrodnikiem jak ojciec, później także profesorem ekologii w York University. Zapiski ojca ... Żareckie pomniki przyrody Na listę zabytków przyrody wpisanych zostało dziesięć okazałych drzew.Listę pomników przyrody otwiera lipa drobnolistna zwana Lipą Babka, która rośnie w Żarkach na ulicy Strażackiej. Jej obwód wynosi 4,5 metra w wysokość sięga prawie 10 metrów. Korona natomiast ma ponad 8 metrów średnicy. Drzewo jest już niestety bardzo zniszczone. Kolejny zabytek to również lipa o podobnym obwodzie rosnąca w Żarkach n a ulicy Myszkowskiej. Jej wysokość sięga aż 21 metrów, a korona ma szerokość 11,5 metra. Kolejne drzewo to również lipa położona na tej samej ulicy. Obwód tego drzewa wynosi 3 metry, a ...
Katalog podstron