region - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

region

Mniejszości narodowe Za kraj uważa się między innymi organizacje ludzi o wspólnym pochodzeniu, języku, kulturze i historii. Jednak najważniejszym spoiwem narodu jest tożsamość narodowa, czyli świadomość przynależności do państwa. Naród, jako dobrowolna wspólnota posiada wiele konsekwencji swego istnienia. Zaliczamy do nich między innymi granice polityczne, siły zbrojne, struktury administracyjne, organy władz oraz gospodarkę. Bogata historia świata spowodowała, że nie ma jednolitego państwa pod względem jego mieszkańców. Zawsze w mniejszym lub większym stopniu istnieje różnorodność narodowościowa i etniczna. Wpływ na to maja liczne migracje ludności oraz ciągłe zmiany granic. Nasz kraj pod tym względem zajmuje jedno z ostatnich miejsc, ponieważ mniejszości narodowe i etniczne stanowią 2, 6% całości polskiego społeczeństwa. Dokładniej mówiąc jest to 1 milion mieszkańców Polski. Polskie ustawodawstwo gwarantuje obcokrajowcom równość wobec prawa także obywatelskiego. W Polsce mniejszościami narodowymi są: Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, Czesi, Słowacy, Litwini, Grecy, Ormianie oraz Żydzi. Natomiast do grup etnicznych zaliczamy Cyganów, Łemków, Karaimów i Tatarów. Za szczególną ... Pola golfowe w zachodniopomorskim Województwo zachodniopomorskie nie jest szczególnym miejscem na turystycznej mapie Polski. Owszem, same nadmorskie miejscowości prezentują się okazale, ale poza nimi nie znajdziemy w tym regionie zbyt wiele atrakcji. Ot - trochę fortyfikacji obronnych z okresu wojen światowych, trochę starych kościołów - to samo, co w innych częściach naszego kraju. Nie ma także zbyt wielu pól golfowych, jakże modnych w ostatniej dekadzie. Sympatyków tego sportu przybywa, samych pól jednak mniej. Z jedne strony nie ma się co dziwić, budowa pola golfowego wymaga bowiem niebotycznych nakładów finansowych. Nie mniej zachodniopomorskie ma jedną perełkę. Ową perełką uznać można choszczeńskie pole golfowe o nazwie Modry Las. Rozpościera się ono na przestrzeni ponad stu trzydziestu hektarów. Świetna plastyka terenu sprawia, że jest to jedno z najtrudniejszych pól golfowych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Nie dziwne, że do Choszczna zaczynają przyjeżdżać najlepsi gracze Starego Kontynentu, oraz całe rzesze turystów. Sam Modry Las słynie z ... Zasoby naturalne regionu W naszym kraju możemy zobaczyć bardzo duże różnice regionów w bogactwa naturalne. Każdy region wykorzystuje zasoby naturalne zawarte w otaczającym nas środowisku. Skutki tego typu gospodarki można zobaczyć obserwując krajobraz danej części kraju. Za zasób całej Polski są wszelkie krajobrazy gór, pogórzy, kotlin, pojezierzy, wybrzeży, nizin ora wyżyn. O niepowtarzalności regionu decyduje nie tylko środowisko naturalne, ale również tradycje i kultura społeczeństwa. Gdy elementy środowiska znacznie zostaną naruszone przez człowieka noszą miano krajobrazu kulturowego. Możemy do niego zaliczyć przyrodę, która jest przekształcona na rzecz rolnictwa, przemysłu lub rozwoju miast. Dlatego bardzo ważna jest zasada zrównoważonego rozwoju, która mówi o rozsądnym wykorzystywaniu środowiska zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz światowym. Aby dbać o naturę należy wybierać taką działalność, którą przynosi zyski, ale nie kosztem przekształcenia przyrody. Taką branżą jest między innymi turystyka. W Polsce istnieje wciąż wiele niewykorzystanych obszarów bogatych w zabytki, piękną krajobrazy oraz czystą wodę i powietrze. Turystyka jest ogromną ...
Katalog podstron