wybuch - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

wybuch

Skażenie w czernnobylu 28 kwietnia ukazało sie oświadczenie radzieckiej agencji TASS, że doszło do awarii w elektrowni atomowej, w Czarnobylu. Przywódcy radzieccy mieli pełną świadomość następstw nie tylko politycznych, ale także ekologicznych. Generał Pikałow wysłał trzy grupy helikopterów, które pobierały próbki powietrza. Dzięki pomiarom radioaktywności, mógł stworzyć dokładną mapę skażeń. Na jej podstawie poinformował, że emisja substancji promieniotwórczych w powietrzu była sto razy większa, od emisji, jakiej fizycy spodziewali się na ziemi. Rozpoczęto badania, których przedmiotem była ochrona człowieka przed skutkami radiacji. Często przeprowadzano eksperymenty, by sprawdzić działanie jodu przeciwko promieniotwórczym reakcjom. Wydano również dokument, w którym podano normy dotyczące dawek jodu i ewentualnej ewakuacji. Intencją autorów było też zaalarmowanie opinii społecznej o katastrofalnych skutkach wybuchu reaktora. Uważano, że ujemne skutki genetyczne, mogą wystąpić za kilka pokoleń, pokoleń potomków tych, którzy zostali napromieniowani. W maju 1988 roku, dwa lata po awarii reaktora, Ministerstwo Zdrowia ZSRR i Wszechobowiązkowe Naukowe Centrum Medycyny Radiacyjnej, zwołały w Kijowie konferencję, w celu przedyskutowania skutków wybuchu. Romanenko twierdził, że w warunkach czarnobylskich, nie można było uniknąć awarii reaktora. Referaty przedstawione przez radzieckich naukowców miały charakter profesjonalny i zawierały szczegółowe dane na temat napromieniowania ludności w różnych republikach. Skala problemu była gigantyczna. Napromieniowanych zostało 17,5 miliona ludzi, w tym 2,5 miliona dzieci, które nie ukończyły siedmiu lat. Kobiety ciężarne i 350000 dzieci wysłano do sanatoriów i obozów pionierskich. Liczba ofiar wciąż była niedokładna. Podawano, iż 31 osób zmarło, a 902 cierpiało na różne choroby związane z napromieniowaniem. Skażenia dotknęły 25 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli 2225 miast i wsi. Ich mieszkańcy ulegli poważnemu skażeniu substancjami promieniotwórczymi z radioaktywnych chmur, jakie uwolniły się z reaktora. ...
Katalog podstron