źródło - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

źródło

Budowle janowa To źródła którym imiona nadał Zygmunt Krasiński.Złotopotockie źródła są wysokozmineralizowane, a ich odczyn wynosi od 7,4 do 8. Początek rzeki Wiercicy ma miejsce w okolicach Ostrężnika, gdzie okresowo wypływają źródła zwane Źródłami Zdarzeń. Około 1,5 kilometra dalej znajdują się słynne źródła Zygmunta i Elżbiety. Potoki wodny wypływają w kilku miejscach ze skalnych szczelin. Dodatkowo zasilają je właśnie tutejsze źródła. Potok zwany potokiem Zygmunta Krasińskiego ma czyste i piaszczyste dno, a na długości około pół kilometra tworzy liczne meandry. Poza tym nad jego brzegami można spotkać niezwykle rzadkie okazy roślin. Natomiast potok Elżbiety łatwo poznać po kamiennym dnie i większej głębokości. Tutaj znowu rzadkim okazem jest źródlarka karpacka, czyli gatunek ślimaka. W miejscu, gdzie nagle łączą się oba potoki rzeka Wiercica przybiera szerokość aż dziesięciu metrów, natomiast jej głębokość wynosi dwa metry. Jeśli chodzi o same źródła to zmieniają one swój charakter w zależności od pory roku, czasem spływa z nich więcej wody, a czasem bardzo mało. Mosty, którym nazwę nadał Zygmunt Krasiński.Kiedyś Zygmunt Krasiński przebywając w Złotym Potoku wydał rozkaz, aby pomiędzy szczytami wysokich skał ukrytych w gąszczu lasu zbudować wiszące mosty, które trwale je połączą. Mosty te dotrwały aż do lat 60-tych minionego wieku. Skały, na który powstały mosty są niezwykle wysokie, gdyż ich wysokość sięga aż 15 metrów. Z tymi blokami skalnymi wiąże się również legenda mówiąca o tym, że bardzo dawno temu kroczył tamtędy ... Problemy ekologiczne Moralne i etyczne problemy ekologiczne Aby móc chronić środowisko należ poznać i dokładnie zrozumieć ten problem. Niezwykle ważna jest edukacja ekologiczna. Źródłem takiej wiedzy może być szkoła, programy radiowo-telewizyjne, publikacje prasowe i naukowe, wykłady oraz muzea przyrodnicze. Człowiek całe życie musi stawać przed wyborami. Przykładem może być powstanie elektrowni atomowej. Z jednej strony zapewni ona prace wielu ludziom i będzie źródłem taniego prądu, ale z drugiej strony stanowi niebezpieczeństwo dla życia ludzkiego oraz przyrody. Niekiedy decyzje podjęte przez jeden kraj rzutują na cały świat. Taką decyzją jest wycinanie lasów równikowych. Ludzie tam żyjący widzą to, jako jedyna konieczność uprawiania roli, budowy dróg i osiedlania się na nowych terenach. Niestety taka działalność na dłużą metę może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wymarcie kilkuset gatunków flory i fauny oraz zmiany klimatyczne to tylko niektóre z nich. Poza tym lasy tropikalne są tak zwanymi płucami ziemi, wytwarzają największe ilości tlenu i absorbują dwutlenek węgla. To tylko niektóre z wielu wyborów, przed jakimi stajemy. Musimy się zastanowić, co jest dla nas ważniejsze i w przyszłości podjąć świadomą decyzje. Ziemia Lubuska jest jednym z turystycznych regionów w zachodniej Polsce.Ziemia Lubuska jest obszarem położonym pomiędzy Pomorzem Zachodnim a Dolnym Śląskiem z jednej strony, z drugiej zaś leży pomiędzy niemieckim landem Brandenburgią i Wielkopolską. Właściwie nikt nie pamięta o tym regionie Polski. Powiedzmy, iż jest zapominanym kawałkiem Polski, znajdującym się. Jego istnienie zależy wyłącznie od ...
Katalog podstron