łódzka uczelnia kosmetologiczna - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl


łódzka uczelnia kosmetologiczna

Kraje miasta i społeczności Pierwsza uczelnia wyższa w Polsce i jednocześnie pierwsza uczelnia humanistyczna, która powstała w 1518 roku. Budynek uczelni składający się z czterech skrzydeł powstawał między 1518 a 1530 rokiem. Jej fundatorem był ówczesny biskup Jan Lubrański. Uczelnia szczególnie popularna stała się w XVI wieku, wówczas sprowadzono w jej progi wybitnych profesorów. Wśród absolwentów tej szkoły warto wyróżnić poetę Klemensa Janickiego czy pisarzy Krzysztofa Opalińskiego oraz Łukasza Opalińskiego, filozofa Jana Śniadeckiego. W 1780 roku akademię zlikwidowano. Stała się to za sprawą połączenia z Akademią Wielkopolską, kiedy utworzono Szkołę Wydziałową Poznańską. Gdy utworzono nową uczelnię w budynku swoją siedzibę miała biblioteka oraz seminarium duchowne. Budynek był wiele razy przebudowywany i modernizowany. Ostatni remont miał miejsce dwa lata temu i wówczas w budynku powstało Muzeum Archidiecezjalne. Obok akademii znajduje się pomnik Jana Kochanowskiego. Stanął on tam dlatego, gdyż Kochanowski posiadał tytuł proboszcza kapituły katedralnej.

Nowy Jork jest jednym z najbardziej znanych na świecie amerykańskich miast. Określany jest również mianem Miasta Nowy Jork. Jeżeli chodzi o liczbę ludności, jest to największe miasto w kraju - a liczba ta wynosi przeszło osiem milionów dwieście tysięcy. Nowy Jork zajmuje powierzchnię tysiąca dwustu pięćdziesięciu kilometrów kwadratowych. Administracyjnie jest podzielony na pięć okręgów, a są nimi - Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens oraz Staten Island. Miasto uchodzi za światową stolicę medialną oraz reklamową. To właśnie tutaj swoją główną siedzibę posiada Organizacja Narodów Zjednoczonych. Historia Nowego Jorku sięga pierwszej połowy siedemnastego stulecia, kiedy to został założony - była to zasługa Holendrów. Tutejsi mieszkańcy to swoista mieszanka - nie ma w zasadzie zakątka na ziemskim globie, z którego ludzie nie mieszkaliby właśnie w Nowym Jorku. Wystarczy nadmienić w tym miejscu, że - nie wliczając angielskiego - mówi się tutaj na co dzień ponad czterdziestoma różnymi językami.

Carnegie Hall to znajdująca się w Nowym Jorku koncertowa sala. Uchodzi ona za jedno z najbardziej prestiżowych miejsc tego rodzaju w światowej skali. Budowę jej gmachu rozpoczęto wraz z początkiem lat dziewięćdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Rok później nastąpiło oficjalne i bardzo uroczyste otwarcie. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Andrew Carnegie - przemysłowiec o szkockich korzeniach, w tamtych czasach zaliczany do światowej czołówki bogaczy. Na wspomnianej już uroczystości otwarcia grała orkiestra dyrygowana przez samego Piotra Czajkowskiego. Przez dwa pierwsze lata sala znana była jako Music Hall. Andrew Carnegie nie chciał bowiem, ażeby nazwano ją na jego cześć. Przez kolejne lata budynek zmieniał kilka razy swoich właścicieli. Od początku działalności jednym z założeń było między innymi to, ażeby organizować tutaj specjalne koncerty, których adresatem będzie młodzież. Występ w Carnegie Hall postrzegany jest przez artystów jako zaszczyt, jak również ogromne wyróżnienie.


Tagi: budynek, miasto, siedziba
Katalog podstron