Frombork - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Frombork

Kraje i miasta Warowna katedra we Fromborku jest jednym z najwspanialszych zabytków gotyckiej architektury sakralnej w tej części Europy. Wznoszono ją blisko sześćdziesiąt lat. Usytuowana na wysokim wzgórzu budowla wraz z otoczeniem pełniła również funkcje obronne. Wejścia przez wieki strzegły bramy, fosy i zwodzone mosty. Niewiele z pierwotnego wyposażenia świątyni zachowało się do dziś. Większość dzieł sztuki wraz z biblioteką należącą do Mikołaja Kopernika, wywieziono w czasie "potopu" szwedzkiego. Jednym z najcenniejszym zabytków jest późnogotycki pięcioskrzydłowy ołtarz z 1504 roku. Dawniej pełni on funkcję ołtarza głównego, dziś stoi w ławie bocznej. W katedrze spoczywają szczątki Mikołaja Kopernika. Niestety nie wiadomo, w którym miejscu zostały one złożone. Gdy po latach sława uczonego urosła, ufundowano mu pamiątkową tablicę, ale nikt nie potrafił wskazać miejsca jego pochówku. Przepuszcza się, że spoczął obok ołtarza, którym opiekował się jako kanonik. Narożna wieża wchodząca w skład murów od XVII wieku, nosi nazwę Wieży Kopernika. Epitafium Jana Kochanowskiego Humanizm pojawił się w Polsce około połowy XV wieku. Kiedy w roku 1584 umierał Jan Kochanowski prąd ten był w pełnym rozkwicie. Poeta zmarł nagle w Lublinie, pochowany został jednak w Zwoleniu. W tutejszym kościele znajduje się skromny nagrobek poety, doskonale wpisujący się w stylistykę mieszczańskiej sztuki ostatniej ćwierci wieku XVI. Półfigura zmarłego osadzona jest w niszy, w obramieniu architektonicznym ograniczonym do najważniejszych elementów: łuku oraz znajdującej się u dołu ławy okiennej, poniżej której umieszczono tablicę inskrypcyjną. Dodatkowo całość została wzbogacona detalami, pełniącymi funkcję dekoracji. Charakterystyczna jest twarz ujęta portretowo, o wyraźnie zarysowanych cechach poety. Szczególną uwagę zwracają otwarte oczy, które sprawiają wrażenie jakby należały do wciąż żywej osoby. Owo przekraczanie granicy między życiem a śmiercią należało do typowych zachowań owej epoki. Uwagę przyciąga także bogata szata Kochanowskiego, a sam nagrobek cechuje wysoka klasa artystyczna. Polskie zabytki architektury sakralnej i nie tylko.
Tagi: sztuka, zabytki, architektura
Katalog podstron