Portugalia - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Portugalia

Kraje miasta i społeczności Kraj żeglarzy i wielu słynnych odkrywców. Językiem narodowym jest język portugalski , który jest jednym z siedmiu najbardziej rozpowszechnionych języków na świecie. Powierzchnia wynosi dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć kilometrów kwadratowych. Portugali jest republiką , data uzyskania niepodległości to roku 1910. Terytoria zależne Portugalii to Azory , Makau oraz Madera. Walutą Portugalii jest euro. Liczba ludności dziewięć milionów dziewięćset tysięcy mieszkańców. Większość ludności portugalskiej to katolicy , inne wyznania stanowią mniejszość. Tradycyjnym portugalskim pozdrowieniem to " Bom Dia" a narodowym symbolem Portugalii jest kogucik. Pola uprawne oraz lasy zajmują prawie dwie-trzecie powierzchni całego kraju. Z Portugalii pochodzi korek , który pochodzi z kory drzewa korkowego. Kraj ten dostarcza ponad połowę jego światowej produkcji. Korkowym wyrobem , tym najbardziej znanym jest korek do butelek. Klimat Portugalii jest gorący i suchy w lecie , jednak i zimy są raczej ciepłe , średnia temperatura w styczniu wynosi kilkanaście stopni.

Kraj słynący z wiatraków , niegdyś potęga handlowa oraz militarna.Rotterdam , to miasto holenderskie jest największym i najczęściej odwiedzanym portem na świecie. Powierzchnia kraju wynosi czterdzieści jeden tysięcy pięćset kilometrów kwadratowych. Holandia jest monarchią konstytucyjną, królestwo zostało ustanowione w roku 1830. Terytoria zależne Holandii to Aruba oraz Antyle Holenderskie. Walutą Holandii jest euro. Liczba ludności wynosi piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi czterystu czterdziestu ośmiu mieszkańców na kilometr kwadratowy. Językiem urzędowym jest język niderlandzki. W Holandii brak jest większość religijnej , znajdują się tu protestanci , katolicy, muzułmanie ale również ateiści. Gdyby w Holandii nie było tam ochronnych oraz grobli , kraj byłby zalewany dwa razy w ciągu jednego dnia. Do ciekawostek należy ogromna liczba rowerów w tym kraju przypadających na jednego mieszkańca , łącznie jest ich aż czternaście milionów. Połowa powierzchni kraju to śródlądowe wody , kiedyś pompowano je wiatraki a obecnie pompami elektrycznymi. II wojna światowa była zdecydowanie jednym z najważniejszych wydarzeń naszych czasów, które rozegrały się w Europie.
Tagi: religia, portugalia, ludzie
Katalog podstron