Klasztor Paulinów - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Klasztor Paulinów

Kraje i miasta Klasztor Paulinów na Jasnej Górze jest jednym z największych miejsc kultu religijnego w Polsce. Oparł się atakom Szwedów w 1655 roku oraz Rosjan w 1771 roku, ocalał niemal bez strat w czasie I i II wojny światowej. Wzniesiony został w XV wieku, część gotyckich murów zachowała się do dziś. Podczas przebudowy w początkach XVII stulecia otoczono go potężnymi fortyfikacjami, dzięki którym przetrwał szwedzkie oblężenie. Wejścia na teren klasztoru strzegą cztery bramy. Najważniejszy cel przybywających stanowi kaplica Najświętszej Marii Panny. Obok cudownego obrazu koronowanego w 1717 roku, widnieje złota róża, podarowana przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Na ścianach umieszczone są liczne wota ofiarowane przez pątników. Na renesansowym krużganku wisi kopia obrazu Matejki "Śluby Jana Kazimierza", przedstawiająca scenę w lwowskiej katedrze, gdy w 1656 roku Matka Boska Częstochowska została obrana Królową Polski i Litwy. W sąsiadującym z kaplicą kościele, który ma rangę bazyliki mniejszej, można zobaczyć polichromię Karola Dankwarta z XVII wieku.

Średniowieczne witraże Wzmianki o stosowaniu barwnego szkła do dekoracji okien pojawiaj się w Europie już we wczesnym średniowieczu. Znane nam przekazy o formach geometrycznych pochodzą z VII wieku, a o przedstawieniach figuralnych z wieku X. W Polsce najstarsze odkryte fragmenty witraży datowane są na połowę IX wieku i pochodzą z Gniezna. Nieco starsze, bo z wieku XII, znalezione zostały w pobliżu romańskich budowli kościelnych. Szkło do wyrobu witraży powstało metodą dmuchaną w hutach szkła, które dostarczały gotowy produkt witrażystom. Szyby barwne uzyskiwano poprzez dodanie do masy szklanej tlenków metali i soli srebra, złota i manganu. Pierwszą czynnością wykonywaną przez mistrza sztuki witrażowej i jego pomocników było opracowanie projektu kompozycji, powiększanego potem do naturalnych rozmiarów, tak by potem mogła służyć za wzór. Na jego podstawie wycinano szybki, które następnie poddawano obróbce malarskiej. Po opracowaniu wszystkich elementów następował montaż witraża w otworze okiennym. W XIV i XV wieku największe ośrodki produkujące witraże znajdowały się w Krakowie, Gdańsku i Toruniu. Polskie zabytki architektury sakralnej i nie tylko.
Tagi: wrażenie, wyjazd, sztuka
Katalog podstron