Kłopoty Wincentego - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Kłopoty Wincentego

Turystyka Praca geografa nie była dla Wincentego Pola łatwa a przeciwieństwa losu nieraz utrudniały lub wręcz niweczyły dorobek geografa z zamiłowania. Po pierwsze – nieprzychylność literatów, którzy atakowali Pola za tę – ich zdaniem – niepotrzebną zmianę w jego życiu. Nie widzieli oni większego sensu pracy w terenie, nie aprobowali nowej działalności tak mało przecież, pozornie, związanej ze sztuką. Po drugie – nieprzychylność niektórych polskich autorytetów geograficznych wytykających Polowi mnóstwo błędów i niedopatrzeń, nie majacych jednak najmniejszych chęci (lub kompetencji) do zainicjowania konstruktywnej krytyki. Po trzecie – nieszczęśliwe wypadki, często związane z burzliwym okresem historycznym, w którym przyszło Polowi żyć. Mowa tu o spalonych rękopisach podczas jednej z chłopskich akcji w ramach rabacji galicyjskiej. Notatki miały wejść w skład dzieła ,,Geografia i etnografia Polski’’, niestety nigdy do końca nie dowiemy się na jak szeroką skalę były zakrojone badania Pola i jaką wartość mogły wówczas przedstawiać. Jeśli dodamy do tego jeszcze kłopoty zdrowotne naszego wieszcza, prowadzące w końcu do całkowitej utraty wzroku, to można sobie wyobrazić ogromną determinację i upór w dążeniu do celu mimo przeszkód, jego wielką pasję życiową. Na szczęście nieprzychylni poecie ludzie nie stanowili kryterium dokonań Pola, które to dokonania docenili najpierw otwarci na nowe doświadczenia badacze a dziś uznają ich wagę chociażby prawdziwi miłośnicy turystyki.

Zakres badań Pola

Wincenty Pol jako profesor geografii przyciagał na swoje wykłady tłumy zainteresowanych. Prócz studentów, na sali pojawiali się też krakowianie pragnący zapoznać się z nowatorskimi teoriami. Nie był to bynajmniej wynik swoistej sensacji (poeta geografem!), lecz autentyczna ciekawość poglądów poety, czego dowodem są dodatkowe, płatne wykłady przenaczone dla ludzi spoza Akademii. Ponadto Pol wprowadził do zajęć wycieczki terenowe, dzięki którym studenci w praktyce zapoznawali się z materiałem, na uczelni objętym teorią. Czym tak naprawdę zajmował się Wincenty Pol w ramach pracy geografa? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba zreinterpretować ówczesne pojęcie geografii Pola i przyrównać je do dzisiejszego, bardziej zaawansowanego i systematycznego jej oblicza. Pol określił zakres badań który obejmuje: życie kosmiczne, życie telluryczne, życie organiczne i życie rozumowe. Jak widać Pol rozumiał przez geografię bardzo szerokie spektrum badań – ich przedmiotem jest niemalże wszystko co jest związane z planetą Ziemią. Dziś geografia wykrystalizowała w obrębie swojej dziedziny szereg specjalistycznych gałęzi zajmujących się astronomią, geologią, etnologią etc., nieraz łącząc się z innymi naukami np. z fizyką, czy biologią. Epokowe zmiany jakie zaszły w naukach przyrodniczych i w naukach ścisłych dobitnie pokazują idealistyczne założenia jakie przyjął Wincenty Pol.


Tagi: geografia, nauka, praca
Katalog podstron