Kościół Mariacki - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Kościół Mariacki

Kraje i miasta Kościół Mariacki w Krakowie uważa się za największą świątynię w Europie zbudowaną z cegły. Wznoszono ją prawie 160 lat. Może pomieścić 25 tysięcy osób, a warto pamiętać, że kiedy powstawała, Gdańsk liczył 30 tysięcy mieszkańców. Wspaniałe, jasne wnętrze wypełniają rzędy wysokich filarów, na których wspiera się sklepienie o różnych układach: gwiaździstym, sieciowym i kryształowym. Z bogatego wyposażenia zachowały się tylko nieliczne, ale wyjątkowo cenne dzieła sztuki: tryptyk "Sąd ostateczny" i "Piękna Madonna", kamienna gotycka rzeźba. Niestety wiele arcydzieł przepadło bezpowrotnie, gdy w 1945 roku, kościół został zniszczony przez wojska radzieckie. W XV wieku do tutejszej parafii przypisanych było aż 124 księży. Proboszczów Kościoła Mariackiego, nawet w czasach, gdy pieczę nad nim sprawowali protestanci, mianowani polscy królowie. Również stanowisko kapelmistrza było bardzo zaszczytne i dobrze płatne. Zachował się list Jana Sebastiana Bacha z 1730 roku, w którym kompozytor, prosił swojego przyjaciela, by zorientował się w szansach zdobycia dla niego nowej posady.

Ołtarz mariacki w Krakowie Późnogotycki ołtarz główny w kościele Mariackim w Krakowie został wykonany w latach 1477 - 1487 przez Wita Stworza. Stanowi on charakterystyczny dla gotyku typ ołtarza szafiastego. Składa się on z szaty ołtarzowej, znajdującej się w środkowej części, oraz dwóch par rzeźbionych skrzydeł. Jedna z par skrzydeł umocowana jest na stałe druga zaś jest ruchoma, tak, aby przedstawione sceny można było oglądać z obu stron, w zależności od tego czy ołtarz jest otwarty czy zamknięty. Patronką kościoła jest Najświętsza Maria Panna, dlatego największa scena znajdująca się w dolnej części ołtarza, przedstawia moment Zaśniecie Marii otoczonej przez apostołów i podtrzymywanej przez jednego z nich. Przedstawione tu osoby mają wysokość dochodzącą do 2,8 metra. Przedstawienie to łączy sie z ukazaną wyżej sceną Wniebowzięcia, w której Matka Boża i Chrystus unoszeni są przez dwóch aniołów. W górnej części znajduje się zwieńczenie, przedstawiające Koronację Matki Bożej. Po bokach stoją posągi św. Wojciecha i św. Stanisława. Polskie zabytki architektury sakralnej i nie tylko.


Tagi: religia, zabytki, ołtarz
Katalog podstron