Lichenia - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Lichenia

Kraje i miasta W 1813 roku, polski żołnierz pochodzący z Lichenia, został ciężko ranny w bitwie pod Lipskiem. Dogorywając na polu walki, ujrzał świetlistą postać z orłem na piersi, która obiecała mu ocalenie zycia, prosząc w zamian, aby w przyszłości odszukał jej wizerunek. Odnaleziony w 1836 roku niewielki obraz, żołnierz umieścił w drewnianej kapliczce, w grąblińskim lesie, dwa kilometry od Lichenia. Po śmierci jego, obrazem zaopiekował się ubogi pasterz Mikołaj Sikatka. Doznawszy objawienia, zaczął przestrzegać miejscową ludność przed mającą nadejść zarazą. Epidemia w 1852 roku, sprawiła, że obraz uznano za cudowny i przeniesiono go do kaplicy cmentarnej, a później do neogotyckiego kościoła św. Doroty w Licheniu. Po II wojnie światowej, kiedy parafię przejęli Marianie, wzrosło jej znaczenie jako sanktuarium maryjnego. Z inicjatywy proboszcza, powiększono teren przykościelny i poprowadzono alejki wiodące do licznych kaplic.

Krypty Wawelskie W podziemiach katedry na Wawelu znajdują się krypty mieszczące groby królewskie. Dawniej władców chowano pod posadzką kościoła lub w nagrobkach. Od chwili zbudowania kaplicy Zygmuntowskiej zaczęto, począwszy od Zygmunta Starego, umieszczać sarkofagi królewskie w podziemiach katedry. Pierwszą jest XII wieczna romańska krypta świętego Leonarda, będąca jeszcze pozostałością po wcześniejszej, drugiej w kolejności katedrze Henrykowskiej. Henrykowskie czasie prac archeologicznych odnaleziono tu grób biskupa Maurusa. W krypcie pochowano króla Jana III Sobieskiego, jego żonę Marię Kazimierę oraz króla Michała Korybuta - Wiśniowieckiego. Znajdują się tu także sarkofagi księcia Józefa Poniatowskiego i generała Władysława Sikorskiego. Następnym podłużnym pomieszczeniem jest krypta służaca jako miejsce pochówku biskupów i kanoników kapituły. Potem urządzono w niej miejsce spoczynku monarchów. Są tu gdańskie cynowe sarkofagi: Anny Jagiellonki, Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Dalsza krypta znajduje się pod kaplicą Zygmuntowską i mieści się w niej renesansowy sarkofag Zygmunta I Starego. Polskie zabytki architektury sakralnej i nie tylko.


Tagi: król, pamiątka, ołtarz
Katalog podstron