Podróż w nieznane - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl


Podróż w nieznane

Turystyka Łagów w latach PRL był określany perłą Ziemi Lubuskiej.Wiemy z lekcji historii, iż groźni Krzyżacy nie byli tylko rycerzami, lecz i zakonnikami. Wiemy, iż na terenach dzisiejszej Warmii i Mazur budowali swoje zamki. Lecz nie wiemy, iż oprócz Krzyżaków na ziemiach polskich były inne zakonny rycerskie. Jednym z nich był zakon Joannitów. Nie pozostawił on po sobie wielkich warowni, nie organizował łupieskich wypraw na tereny sąsiadów, ba był on całkowicie zależny od władców. Jednak pozostawił ślad po sobie w postaci łagowskiego zamku. Zamek powstał na cyplu pomiędzy dwoma jeziorami: jeziorem łagowskim i trześniowskim. W okresie panowania niemieckiego Łagów był najmniejszym miastem w Rzeszy Niemieckiej. Jego granice były wyznaczone przez obręb murów zamkowych i brzegi obu jezior. Dzisiejszy Łagów nie posiada praw miejskich, ale jest znacznie większy. Warto wybrać się na brzegi jeziora trześniowskiego, gdzie dla miłośników turystyki pieszej i rowerowej czekają wspaniałe lasy bukowe. O ich walorach ekologicznych świadczy to, iż w nich zamieszkuje orzeł bielik, który jest ptakiem wybrednym odnośnie warunków zamieszkania.

Ziemia Lubuska jest jednym z turystycznych regionów w zachodniej Polsce.Ziemia Lubuska jest obszarem położonym pomiędzy Pomorzem Zachodnim a Dolnym Śląskiem z jednej strony, z drugiej zaś leży pomiędzy niemieckim landem Brandenburgią i Wielkopolską. Właściwie nikt nie pamięta o tym regionie Polski. Powiedzmy, iż jest zapominanym kawałkiem Polski, znajdującym się. Jego istnienie zależy wyłącznie od tranzytu z Niemiec i do Niemiec. Szkoda. Wielka Szkoda. Ma nie wykorzystane walory turystyczne. Na tym terenie znajdują się czyste jeziora, wspaniałe bukowe lasy. Wypad weekendowy jest o tyle atrakcyjny, iż łatwo można dostać się tam z każdego rejonu Polski. A jak zbudują autostrady . No dobrze, trochę przesadziłem z polskimi autostradami. Może nawet dobrze, że tak powoli powstają. Dzięki temu jest więcej czystego powietrza, czystych jezior, lasów gdzie więcej jest grzybów niż turystów. Trzeba korzystać, nim region zostanie odkryty przez masowego turystę, który prowadzi dewastacje Tatr i innych znanych turystycznych zakątków Polski. Wobec tego można powiedzieć: Polacy na weekend do Łagowa, Lubrzy i Lubniewic. Na weekend w lubuskie lasy.


Tagi: jezioro, wyznanie, woda
Katalog podstron