Polskie organizacje ekologiczne - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Polskie organizacje ekologiczne

Turystyka W naszym kraju obecnie funkcjonuje ponad 200 organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Najdłużej funkcjonująca organizacją jest Liga Ochrony Przyrody, która powstała w 1928 roku. Jej głównymi działaczami byli polscy, wybitni naukowcy. Do organizacji należeli między innymi Władysław Szafer, Adam Wodziczko oraz Walery Goetel. Jej głównym celem było wzbudzenie świadomości ochrony przyrody i środowiska oraz ukształtowania podejścia ludzi do tego problemu. Liga Ochrony Przyrody organizuje wiele akcji i przedsięwzięć. Do najpopularniejszych należą: Tydzień Ochrony Przyrody i Tydzień Czystości Wód. Ponadto ta najstarsza organizacja proekologiczna wydaje swój miesięcznik zatytułowany „Przyroda Polska”. Lidze bardzo zależy na pozyskaniu przychylności młodych mas. Kolejną polską organizacją jest Polska Partia Zielonych. Została ona założona jak instytucja polityczna. W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku doszło jednak do podziału. Cześć partii pozostała przy polityce, a druga część członków postanowiła prowadzić działalność społeczną. Głównym założeniem Polskiej Partii Zielonych jest ochrona rodzimego środowiska naturalnego.

Współpraca międzynarodowa Od połowy XIX wieku zacieśnia się współpraca międzynarodowa dotycząca ochrony środowiska. Dzieje się tak z prostych przyczyn. Zwierzęta często przekraczają granice między krajami, zanieczyszczone rzeki mogą płynąć przez cały kontynent, a chmury zanieczyszczeń przemierzają tysiące kilometrów. Pierwsza ogólnoświatowa inicjatywa dotyczyła ptactwa przelotowego. Zacieśniająca się współpraca między krajami była podstawą do tworzenia organizacji specjalizujących się w ochronie środowiska przyrodniczego. Po organizacjach przyszedł czas na konferencję oraz porozumienia i umowy. Najważniejsze międzynarodowe przedsięwzięcia to: ograniczenie zanieczyszczeń powietrza tlenkami siarki, azotu, węgla i feromonami, zaprzestanie wycinki lasów tropikalnych, zmniejszenie ilości zużywanych paliw kopalnianych na rzecz bezpiecznych dla środowiska źródeł alternatywnych energii. Rządy wielu krajów uchwalają ustawy dotyczące ochrony przyrody. Ponadto wiele krajów popiera nowoczesne technologie produkcji, będące przyjazne dla otoczenia i redukujące ilość odpadów do minimum. Do dziś zawarto około 200 porozumień międzynarodowych.


Tagi: środowisko, przyroda, lato
Katalog podstron