Świętej Lipce - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Świętej Lipce

Kraje i miasta Początki kultu sięgają w Świętej Lipce sięgają XIV wieku. Wtedy to na przydrożnej lipie zawisła drewniana figura Matki Boskiej. Według legendy miał ją wykonać więzień, któremu w noc poprzedzającą egzekucję, ukazała się Matka Boska, przynosząc kawałek drewna oraz dłuto, i poleciła wyrzeźbić swoją podobiznę. Kiedy rano skazaniec pokazał swoje dzieło, oniemieli sędziowie cofnęli wyrok. Wkrótce zbudowano kaplicę, która dał początek miejscowości Święta Lipka. Znajdowała się ona w granicach państwa krzyżackiego. Pielgrzymowanie do tego miejsca było zabronione pod karą śmierci, a kaplicę zrównano z ziemią. Mimo to, wierni prawie przez sto lat, przybywali tu głównie nocami i modlili się. Dopiero na początku XVII wieku, przywrócono wolność wyznania. W 1688 roku rozpoczęto budowę wspaniałego kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Wnętrze wypełniają malowidła. Dają one doskonałe złudzenie przestrzeni. Spoglądając w górę, mamy wrażenie, ze zamiast płaskiego sklepienia rozciąga się nad nami wspaniała kopuła. Niezwykle cenne są również XVIII- wieczne organy z ruchomymi figurami.

Moneta Zygmunta III Wazy Numizmatyka jest nauką historyczną, która zajmuje się badaniem, opisem oraz systematyzowaniem monet i innych znaków pieniężnych. Największe publiczne zbiory monet i medal w Polsce są zgromadzone w muzeach w Warszawie i Krakowie. W kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie znajduje się niezwykle rzadka moneta - medal. Medale mogły służyć jako monety pieniężne jedynie w handlu wyższego rzędu, stając się lokatą kapitału magnaterii. Pierwszy król Polski z dynastii Wazów przedstawiony jest w zbroi, z łańcuchem Orderu Złotego Runa, elitarnym znakiem przynależności do Habsburgów. Rewers ukazuje trzy nałożone na siebie tarcze, umieszczone w bujnie ozdobionym kartuszu i zwieńczone koroną. Największa z nich składa się z herbu Rzeczpospolitej narodów polskiego i litewskiego, litewskiego godłami Orła Polskiego i Pogoni. Oprócz daty wybicia, umieszczono drobne sygnatury zarządcy mennicy w Bydgoszczy Van Emdena. Polskie zabytki architektury sakralnej i nie tylko.


Tagi: ziemia, kraków, monety
Katalog podstron