Uwięziony pęcherzyk - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Uwięziony pęcherzyk

Turystyka RDZENIE LODOWE, oprócz informacji o warunkach, jakie panowały na Grenlandii, dostarczają także wskazówek o sytuacji na całym świecie. Naukowcy przyjmują, że 10stopniowe ocieplenie na północy było częścią ocieplenia, jakie objęło półkulę północną, i że zdarzenie to spowodowało wzrost opadów nie tylko w tym rejonie, ale i na odległych obszarach. Grubość rocznych warstw lodu wskazuje, że opady śniegu w ciągu jednego roku się podwoiły. Przypuszczenia te potwierdziła analiza składu pęcherzyków powietrza w rdzeniach lodowych. Zwłaszcza badanie zawartości metanu wskazuje, że gaz ten był uwalniany do atmosfery o 50% szybciej w czasie intensywnych ociepleń niż chłodów. Bez wątpienia metan był uwalniany do atmosfery z tropikalnych mokradeł i wskutek topienia się wiecznej zmarzliny na północy. Rdzenie zawierają także inne informacje o stanie środowiska. W warstwach lodu został na przykład uwięziony pyl pochodzący z Azji, co świadczy o dominującym kierunku wiatrów w tym okresie.

Na podstawie mniejszej ilości drobin soli morskiej i pyłu wulkanicznego zakumulowanych w warstwach lodu stwierdzono, że podczas ociepleń zmniejszała się prędkość wiatru. Lista takich wskazówek stale rośnie. W rdzeniach lodowych Grenlandii ślady nagłych ociepleń powtarzają się ponaddwudziestokrotnie. W ciągu kilkuset lub kilku tysięcy lat typowego okresu ciepłego klimat powoli się ochładzał, po czym następował gwałtowny i krótki, bo trwający około 100 lat, atak zimna. Następnie cykl się powtarzał, rozpoczynając się kolejnym ocieplaniem, które mogło trwać zaledwie kilka lat. W czasie największych chłodów góry lodowe docierały daleko na południe, aż do wybrzeży Portugalii. Łagodniejsza zmiana klimatu prawdopodobnie zmusiła wikingów do opuszczenia Grenlandii w czasie ostatniego ochłodzenia zwanego Małą Epoką Lodową (która zaczęła się około 1400 roku i trwała 500 lat).

Nagłe ocieplenia i ochłodzenia na północy wywoływały różnorodne reakcje w innych częściach świata, mimo że mogły mieć wspólną przyczynę. Chłodne i wilgotne okresy na Grenlandii korelują ze szczególnie zimnymi, suchymi i wietrznymi warunkami w Europie i Ameryce Północnej oraz z nadzwyczaj ciepłą pogodą na południowym Atlantyku i w Antarktyce. Naukowcy dochodzą do tych wniosków, łącząc niepełne informacje z wielu różnych źródeł, m.in. z lodowców górskich, grubości słojów drzew, rodzajów pyłków roślinnych i muszli znajdowanych w osadach na dnie jezior i oceanów. Badacze znaleźli dowody na to, że gwałtowne zmiany ilości opadów oraz zmiany temperatury mogły mieć porównywalnie silne skutki. Okresom chłodu na północy towarzyszyły susze w saharyjskiej Afryce i Indiach. Około 5 rys. lat temu nagły niedobór wody zamienił Saharę, wówczas zielony region, z licznymi jeziorami, w spieczoną i piaszczystą pustynię.


Tagi: zmiany, klimat, opady
Katalog podstron