Wahania klimatu - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Wahania klimatu

Turystyka Naturalne wahania klimatu, następujące mniej więcej co tysiąc lat, wynikają z pewnej niestałości orbity ziemskiej. Niestabilność ta jest spowodowana grawitacyjnym wpływem innych planet głównie Jowisza i Saturna (bo są masywne) oraz Wenus (bo jest blisko). Te perturbacje zaledwie w minimalnym stopniu zmieniają średnią roczną ilość energii słonecznej docierającej do Ziemi, lecz modyfikują podział tej energii na poszczególne pory roku i rejony planety nawet o 20%. A długoterminowo takie zmiany w nasłonecznieniu powodują topnienie lub przyrastanie pokryw lodowych. Zmiany nasłonecznienia i średnich rocznych temperatur wpływają również na pochłanianie i wydzielanie ditlenku węgla przez roślinność, glebę i oceany. Klimatolodzy wciąż pracują nad ilościowym opisem mechanizmów emisji do atmosfery ditlenku węgla i metanu z ocieplających się oceanów i lądów. Prawdziwą kopalnią wiedzy są dla nich dane paleoklimatyczne, a najcenniejsza jest możliwość empirycznej oceny czułości klimatu na zmiany składu atmosfery.

Nasza dokładna znajomość składu atmosfery z epok lodowcowych wzięła się z badań pęcherzyków gazu uwięzionych w lądolodach Antarktydy i Grenlandii oraz licznych górskich lodowcach, które dzięki opadom śniegu co roku przyrastają. Co więcej, dysponujemy dokładnymi mapami zasięgu lądolodów, typów roślinności oraz linii brzegowych w czasie zlodowaceń. Wiemy zatem, że wpływ gazów cieplarnianych na klimat podczas ostatniego zlodowacenia i obecnego interglacjalu był różny, a zmiana strumienia energii wynosiła około 6.5 W/m2. Spowodowała ona zmianę średniej globalnej tern peratury o 5°C, co daje czułość klimatu równą 0.75 ± 0.25°C na jednostkę strumienia energii. Podobną wartość uzyskuje się w modelach numerycznych, jednak dane empiryczne są precyzyjniejsze i bardziej wiarygodne, bo uwzględniają wpływ wszystkich istniejących czynników, nawet tych, których nie potrafimy jeszcze włączyć do naszych modeli klimatycznych. Dane paleoklimatyczne dostarczają nam jeszcze jednej ważnej informacji.

Czynniki orbitalne wywołują zmiany klimatu przez modyfikacje parametrów atmosfery i powierzchni, a w efekcie bilansu energetycznego planety. Obecnie na wartości tych parametrów w większym stopniu wpływa nasza cywilizacja niż czynniki orbitalne. NAJWIĘKSZE ZMIANY KLIMATYCZNE W ostatnich stuleciach są skutkiem emisji do atmosfery antropogenicznych gazów cieplarnianych. Gazy te pochłaniają promieniowanie termiczne i nie pozwalają mu uciekać w kosmos. Wtedy otulająca Ziemię kołdra staje się grubsza i zatrzymuje więcej ciepła. Planeta wypromieniowuje w przestrzeń kosmiczną mniej energii, niż otrzymuje od Słońca. To przejściowe zaburzenie równowagi wywołuje stopniowe ocieplanie się globu. Ze względu na ogromną pojemność cieplną oceanów potrzeba około 100 lat, by Ziemia osiągnęła nowy stan równowagi, czyli znów wypromieniowywala w kosmos tyle energii, ile otrzymuje od Słońca.


Tagi: energia, atmosfera, klimat
Katalog podstron