Zasoby naturalne regionu - Podróże i Zwiedzanie | grandmet-wloclawek.pl

Zasoby naturalne regionu

Turystyka W naszym kraju możemy zobaczyć bardzo duże różnice regionów w bogactwa naturalne. Każdy region wykorzystuje zasoby naturalne zawarte w otaczającym nas środowisku. Skutki tego typu gospodarki można zobaczyć obserwując krajobraz danej części kraju. Za zasób całej Polski są wszelkie krajobrazy gór, pogórzy, kotlin, pojezierzy, wybrzeży, nizin ora wyżyn. O niepowtarzalności regionu decyduje nie tylko środowisko naturalne, ale również tradycje i kultura społeczeństwa. Gdy elementy środowiska znacznie zostaną naruszone przez człowieka noszą miano krajobrazu kulturowego. Możemy do niego zaliczyć przyrodę, która jest przekształcona na rzecz rolnictwa, przemysłu lub rozwoju miast. Dlatego bardzo ważna jest zasada zrównoważonego rozwoju, która mówi o rozsądnym wykorzystywaniu środowiska zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz światowym. Aby dbać o naturę należy wybierać taką działalność, którą przynosi zyski, ale nie kosztem przekształcenia przyrody. Taką branżą jest między innymi turystyka. W Polsce istnieje wciąż wiele niewykorzystanych obszarów bogatych w zabytki, piękną krajobrazy oraz czystą wodę i powietrze. Turystyka jest ogromną szansą dla rozwoju wsi. Do niedawna tereny wiejskie były jedynie miejscem zamieszkania rolników. Natomiast dziś na prowincjach jest wiele ośrodków wypoczynkowych i dodatkowo rozwija się agroturystyka, która polega na aktywnym wypoczynku w gospodarstwie rolnym.

Region, a gospodarka i transport

Na rozwój gospodarki regionu wpływa wiele istotnych i bardzo ważnych czynników.

Najważniejszymi z nich są: odpowiednie położenie, bliskość złóż zasobów mineralnych możliwych do wykorzystania oraz potencjał ludzki. Aby scharakteryzować poziom rozwoju gospodarczego regionu należy podać wartość i strukturę PKB na jednego mieszkańca. Z badań wynika, że zachodnia i środkowa Polska jest o wiele lepiej rozwinięta niż wschodnia. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przeszłość gospodarcza Polski. Współcześnie nic nie zapowiada większych zmian, ponieważ inwestorzy zagraniczni nie lokują kapitału we wschodnie terytoria naszego kraju. Sieć transportowa to wszelkiego rodzaju szlaki oraz miejsca, w których się zbiegają, czyli węzły transportowe. Szlaki ora węzły budują charakterystyczny układ dla regionu. Wokół głównych dróg skupiają się najważniejsze inwestycje krajowe i zagraniczne. Pełnią one funkcje tak zwanych osi gospodarczych. Drogi i autostrady decydują o poziomie rozwoju regionu. Szczególną szansę na rozwinięcie się mają regiony umiejscowione przy granicach. Przykładem mogą być wschodnie regiony będącą zewnętrzną, wschodnią granicą Unii Europejskiej. Komunikacja może być również przyczyną zagrożeń dla środowiska oraz spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców. Region nie tylko powinien posiadać wiele dróg, autostrad i linii kolejowych, ale również rozwiniętą telekomunikację w postaci telefonów, Internetu oraz poczty elektronicznej.


Tagi: szlak, polska, region
Katalog podstron